Tapt fortjeneste på grunn av demotiverte medarbeidere