Motiverte medarbeidere fører til større kundelojalitet