Experience Colibo AI – coming 2024 🚀

Colibo Databeskyttelses- og cookie-politk

Vi beskytter din data

1. Introduktion

Som databehandler er Colibo A/S forpligtet til at beskytte vores kunders data. Denne fortrolighedspolitik gælder for personoplysninger på colibo.com, colibo.dk og underdomæner på den samme URL. I fortrolighedspolitikken bestemmer vi formålet med og midlerne til behandling af personoplysningerne.

Vi beder dig om at give dit samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne politik, enten når du besøger vores hjemmeside(r) (herefter kaldet websteder) for første gang, eller når du begynder at bruge hjemmesiderne og har accepteret denne fortrolighedspolitik.

I denne fortrolighedspolitik henviser “vi”, “os” og “vores” til Colibo A/S. For mere information om os, se afsnit 9.

Dataprotection

2. Krediteret

Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal.

3. Hvordan vi bruger dine personlige data

I dette afsnit har vi beskrevet:

 • De generelle kategorier af personoplysninger, vi kan behandle.
 • I tilfælde af personlige data, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden til og specifikke kategorier af disse data.
 • De formål, hvortil vi kan behandle personoplysninger.
 • Retsgrundlaget for behandlingen.

Brugsdata

Vi behandler muligvis data om din brug af vores websted (er) og tjenester. Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt information om timing, hyppighed og mønster for din tjenestebrug.

Kilden til brugsdataene er baseret på HubspotGoogle AnalyticsSEMrushZendeskFacebookYouTube og LinkedIn. 

Disse brugsdata kan behandles med henblik på at analysere brugen af websiden (e) og tjenesterne. Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores websted (er) og tjenester ELLER muligheden for at opfylde vores kontraktlige aftaler med vores kunder.

Profildata

Vi behandler muligvis dine oplysninger, der er inkluderet i din personlige profil på vores websted (er). Profildataene kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, bopælsland, jobtitel, virksomhed, IP-adresse og hvilken brugerdefineret besked du måtte vælge at udfylde i brugerdefinerede felter. Profildataene kan behandles med det formål at muliggøre og overvåge din brug af vores websted (er) og tjenester.

Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted (er) og forretning ELLER udførelse af en kontrakt mellem dig og os og / eller at tage skridt til, på din anmodning, at indgå en sådan kontrakt.

Offentliggørelsesdata

Vi behandler muligvis de oplysninger, du sender til offentliggørelse på vores (e) websted (er) eller gennem vores tjenester. Offentliggørelsesdataene kan behandles med henblik på at muliggøre sådan offentliggørelse og administration af vores websted (er) og tjenester.

Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted (er) og forretning ELLER udførelse af en kontrakt mellem dig og os og / eller at tage skridt til, på din anmodning, at indgå en sådan kontrakt.

Forespørgselsdata

Vi kan behandle oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og / eller tjenester. Forespørgselsdataene kan behandles med henblik på at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og / eller tjenester til dig. Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke.

Transaktionsdata

Vi behandler muligvis oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og tjenester, som du angiver med os og / eller via vores websted (er). Transaktionsdataene kan omfatte dine kontaktoplysninger såsom e-mail-adresse, fornavn, efternavn, finansnummer, adresse og transaktionsoplysninger.

Transaktionsdataene kan behandles til levering af de købte varer og tjenester og til at føre ordentlig optegnelse over disse transaktioner. Det juridiske grundlag for denne behandling er udførelsen af en kontrakt mellem dig og os og / eller på din anmodning at tage skridt til at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser, nemlig vores interesse i korrekt administration af vores hjemmeside (r) og forretning.

Korrespondancedata

Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, som du sender til os. Korrespondancedataene kan omfatte kommunikationsindholdet og metadataene, der er knyttet til kommunikationen. Vores websted (er) genererer metadataene, der er knyttet til kommunikation foretaget ved hjælp af kontaktformularerne til webstedet (e). Korrespondancedataene kan behandles med henblik på kommunikation med dig og journalføring. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores website (r) og forretning og kommunikation med brugerne.

Vi behandler muligvis alle dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelsen og påstanden om vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

Vi behandler muligvis alle dine personlige data, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt med henblik på at opnå eller vedligeholde forsikringsdækning, styre risici eller opnå professionel rådgivning. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig den korrekte beskyttelse af vores forretning mod risici.

Ud over de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger, der er beskrevet i dette afsnit, kan vi også behandle dine personlige oplysninger, hvor sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

Giv os ikke nogen anden persons personlige data, medmindre vi beder dig om at gøre det.

4. At give dine personlige data til andre

Vi kan videregive dine personoplysninger til ethvert medlem af vores koncern (dette betyder vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og / eller alle dets datterselskaber) i det omfang det er rimeligt nødvendigt til formålet og på det juridiske grundlag, der er beskrevet i denne politik.

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og / eller professionelle rådgivere, i det omfang det med rimelighed er nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styre risici, få professionel rådgivning eller etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

Finansielle transaktioner relateret til vores websted (er) og tjenester håndteres eller kan håndteres af vores betalingstjenesteudbydere. Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt med henblik på behandling af dine betalinger, refusion af betalinger og behandling af klager og spørgsmål vedrørende betalinger og refusioner.

Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er beskrevet i dette afsnit, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller andres vitale interesser naturlig person. Vi kan også videregive dine personoplysninger, når sådan videregivelse er nødvendig for oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5. International overførsel af personoplysninger

I dette afsnit giver vi oplysninger om omstændighederne, hvorunder dine personoplysninger kan overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Du anerkender, at personlige data, som du indsender til offentliggørelse via vores websted (er) eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet overalt i verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.

6. Opbevaring og sletning af dine data

Dette afsnit beskriver vores politikker og procedurer for opbevaring af data, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forbindelse med opbevaring og sletning af personoplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler til ethvert formål eller formål, skal ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til dette formål eller disse formål.

Vi opbevarer dine personlige data som følger:

Identifikatorer som navn, kontaktoplysninger, titel, dialog osv. Opbevares i en periode på 2 år efter din sidste interaktion med vores websted (er), vores service (r) eller med en Colibo-repræsentant, forudsat at du ikke er tilknyttet gennem et partnerskab eller som kunde hos Colibo.

Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit kan vi opbevare dine personlige data, når sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

GDPR indfører en ret for dig som person til at slette dine personlige data. Retten til sletning er også kendt som “retten til at blive glemt”. En anmodning om sletning kan ske mundtligt eller skriftligt. Derefter har Colibo en måned til at svare på en anmodning. Retten er ikke absolut og gælder kun under visse omstændigheder. Bemærk, at anmodning om personlig informationsdokumentation og / eller anmodning om sletning kan medføre omkostninger. For information om, hvordan du kontakter Colibo med en anmodning om sletning, se afsnit 9.

7. Ændringer

Vi opdaterer muligvis denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores websted.

Du bør lejlighedsvis kontrollere denne side for at sikre, at du er tilfreds med ændringer i denne politik.

Vi underretter dig om ændringer af denne politik via e-mail eller via det private messaging-system på vores websted.

8. Cookies

I dette afsnit har vi opsummeret de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljer er inkluderet i vores resuméer. Derfor bør du læse de relevante love og vejledninger fra de regulerende myndigheder for en fuldstændig forklaring af disse rettigheder.

Dine primære rettigheder til dine personlige data i henhold til databeskyttelsesloven er:

 • Retten til adgang
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til at begrænse behandlingen
 • Retten til behandling af objekter
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at klage til en tilsynsmyndighed
 • Retten til at trække samtykke tilbage

Du har ret til en bekræftelse af, om vi behandler dine personlige data eller ej, og hvor vi gør, adgang til de personlige data sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger inkluderer detaljer om formålet med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, der er berørt, og modtagerne af personoplysningerne. Forudsat at andres rettigheder og frihed ikke påvirkes, leverer vi dig en kopi af dine personlige data. Den første kopi leveres gratis, men yderligere kopier kan være underlagt et rimeligt gebyr som fastsat i dansk lov.

Du har ret til at få rettet eventuelle unøjagtige personlige oplysninger om dig og i betragtning af formålet med behandlingen at få rettet ufuldstændige personlige data om dig.

Under visse omstændigheder har du ret til at slette dine personlige data uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder inkluderer: de personlige data er ikke længere nødvendige i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker dit samtykke til samtykkebaseret behandling tilbage; du modsætter dig behandlingen under visse regler i det gældende i databeskyttelsesloven. Behandlingen er til direkte markedsføringsformål; og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog undtagelser fra retten til sletning. De generelle undtagelser inkluderer, hvor behandling er nødvendig: for at udøve retten til ytringsfrihed og information; for overholdelse af en juridisk forpligtelse eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Disse omstændigheder er: du bestrider nøjagtigheden af de personlige data; behandling er ulovlig, men du er imod sletning; vi har ikke længere brug for personoplysningerne i forbindelse med vores behandling, men du har brug for personoplysninger til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; og du har gjort indsigelse mod behandlingen i afventning af verifikationen af denne indsigelse. Hvor behandlingen er begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at gemme dine personlige data. Dog behandler vi kun ellers: med dit samtykke; til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af grunde af vigtig offentlig interesse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din situation, men kun i det omfang, det juridiske grundlag for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: udførelsen af en opgave, der udføres offentligt interesse eller i udøvelsen af en officiel myndighed, der er givet os; eller formålet med de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle dine personlige oplysninger, medmindre vi kan demonstrere tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihed, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din situation, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

I det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Samtykke; eller

 • At behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning, inden du indgår en kontrakt.

og sådan behandling udføres automatisk, har du ret til at modtage dine personlige data fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvor den ville påvirke andres rettigheder og frihed negativt.

Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige oplysninger er i strid med databeskyttelseslove, har du den juridiske ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gøre det i EU-landet, hvor du har din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

I det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personlige oplysninger er samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage når som helst. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af behandlingen inden tilbagetrækningen.

Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os ud over de andre metoder, der er specificeret i dette afsnit.

Cookies, vi bruger

Vi bruger cookies til følgende formål:

 • Godkendelse – vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores websted, og når du navigerer på vores websted.

 • Status – vi bruger cookies til at hjælpe os med at afgøre, om du er logget ind på vores / vores websteder.

 • Tilpasning – vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at personalisere hjemmesiden for dig.

 • Sikkerhed – vi bruger cookies som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder forebyggelse af svigagtig brug af loginoplysninger og generelt til at beskytte vores websted og tjenester.

 • Annoncering – vi bruger cookies til at hjælpe os med at vise reklamer, der er relevante for dig.

 • Analyse – vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af vores hjemmeside og tjenester.

 • Cookiesamtykke – vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af cookies mere generelt.

Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies gemmes muligvis på din computer, når du besøger vores websted.

Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler oplysninger om brug af webstedet ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger vedrørende vores hjemmeside bruges til at oprette rapporter om brugen af vores hjemmeside. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.  

Nedenfor kan du finde en liste over de tjenester, vi bruger, og en komplet liste over cookies, der bruges af en af disse tjenester.

Vi offentliggør Google AdSense interessebaserede annoncer på vores websted.

Disse skræddersys af Google til at afspejle dine interesser. For at bestemme dine interesser sporer Google din adfærd på vores websted og på andre websteder på nettet ved hjælp af cookies. Du kan se, slette eller tilføje interessekategorier tilknyttet din browser ved at besøge: https://adssettings.google.com.

Du kan også fravælge AdSense-partnernetværkscookien ved hjælp af disse indstillinger eller ved hjælp af Network Advertising Initiatives multi-cookie-fravalgsmekanisme på: http://optout.networkadvertising.org.

Disse fravalgsmekanismer bruger dog selv cookies, og hvis du rydder cookies fra din browser, opretholdes dit fravalg ikke. For at sikre, at en fravalg opretholdes med hensyn til en bestemt browser, kan du overveje at bruge Google-browser-plugins, der er tilgængelige på: https://support.google.com/ads/answer/7395996. 

Håndtering af cookies

De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies.

Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdaterede oplysninger om blokering og sletning af cookies via disse links:

Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på anvendeligheden af mange websteder.

Hvis du blokerer cookies, kan du ikke bruge alle funktionerne på vores website.

9. Om

Dette websted ejes og drives af Colibo A / S.

Vi er registreret i Århus under skatteregistreringsnummer 38226746, og vores hjemsted er på Graven 25C, 8000 Århus C, Danmark.

Vores primære forretningssted er på Graven 25C, 8000 Aarhus C, Danmark.

Sådan kan du kontakte os:

 • Via post til ovenstående postadresse.

 • Ved at bruge kontaktformularer på hjemmesiden.

 • Email contact@colibo.com 

 • Telefon 26 36 28 26 

10. Impressum

 • Colibo A/S – Graven 25C, 8000 Aarhus C

 • Tlf. +45 26362826, mail: contact@colibo.com

 • Juridisk ansvarlig: Mogens Sejer Iversen

 • VAT ID no.: DK-38226746

 • Virksomhedsform: Aktieselskab

 • Hovedsæde: Aarhus, Danmark

 • Virksomhedens momsregistreringsnummer: CVR-nr38226746

 • Henvendelser vedr. fejl på hjemmesiden kan rettes til: website@colibo.com

Ansvarsfraskrivelse:

Vi har placeret links på vores sider til sider på internettet, hvis indhold og opdateringer ikke er under indflydelse af Colibo A/S. Derfor kan Colibo A/S ikke påtage sig noget ansvar for dette indhold. Denne erklæring gælder for alle links vist på vores hjemmeside og for alt indhold på de sider, som de bannere og links, der er registreret hos os, fører til.

Ophavsret:

Hjemmesidens layout, den anvendte grafik og billeder samt de enkelte bidrag er beskyttet af copyright. Fotomekanisk gengivelse, kopiering og distribution ved hjælp af specielle processer (f.eks. databehandling, databærere og datanetværk) – selv i udtræk – er kun tilladt med tilladelse fra Colibo A/S.