Silkeborg Kommune

Et mobilt intranet til bedre videndeling

OM SILKEBORG KOMMUNE

Silkeborg kommune er et attraktivt sted at bo med den centrale placering i Jylland. Fra Silkeborg er der kort afstand til nogle af de største byer i Danmark og over 600.000 arbejdspladser kan nås inden for en times kørsel. 

Derudover er Silkeborg kendt for at være en af de mest effektive kommuner i Danmark, som søger at optimere deres arbejdsgange og være på forkant med den teknologiske udvikling.

www.silkeborgkommune.dk

Førhen var medarbejderne på farten
nødt til at ringe eller logge på forskel- lige netværk med pc, for at kunne få
adgang til information. Nu har de det
hele lige ved hånden

John Andersen
Leder af Administration
IT og Økonomi for hjemme og sygeplejesktionen

SILKEBORG KOMMUNE: CASE STORY

BAGGRUND

Når medarbejderne i Silkeborg Kommune i deres daglige arbejde er i tæt kontakt med borgerne opsamler de vigtig viden, som kan være til gavn for hele organisationen. Kommunens gamle intranet var ikke et godt redskab til intern kommunikation, og vigtig viden gik derfor tabt.

Som en konsekvens af den begrænsede adgang til de nødvendige kommunikationskanaler, går vigtig information tabt.
Desuden havde medarbejdere, som ikke havde deres daglige
gang på administrationskontoret også svært ved at kommunikere med deres kollegaer.

UDFORDRING

Medarbejdere ude på de danske landeveje manglede adgang
til viden og mulighed for kommunikation med de øvrige
kollegaer

Med tusindvis af medarbejdere og med næsten ligeså mange forskellige afdelinger, kompetencer, arbejdssteder og borgere at hjælpe, kan intern kommunikation spare en offentlig organisation som en kommune, store mængder penge og hjælpe med at beholde og gøre medarbejderne tilfredse med deres arbejdsmiljø.

SILKEBORG KOMMUNE: CASE STORY

RESULTAT

John Andersen fik ansvaret for at finde en digital løsning, som kunne bruges af alle medarbejderne hos Sundhed og Omsorg i Silkeborg kommune. Man havde brug for et system som ud at være brugervenlig, også var optimeret til smartphones og tablets. Den løsning fandt de i Colibo. Colibo er en intranetløsning som tilpasser sig den enkelte bruger. Alle medarbejdere kan derfor deltage i den interne kommunikation og videndeling, uanset hvor de befinder sig.

Det nye mobile intranet har forbedret videndelingen og hjulpet til med at opnå en mere effektiv arbejdsdag for medarbejderne hos Sundhed og Omsorg. Medarbejder bruger nu det nye intranet til at del know-how, hvilket allerede har resulteret i nye og forbedrede arbejdsprocesser. 

I forbindelse med introduktionen af Silkeborgs nye intranet i 2015 lavede Silkeborg Kommune en introduktionsvideo. Med denne video kunne medarbejderne nemmere sætte sig ind i de nye funktioner, som deres nye intranet gav dem

Der bliver oprettet flere arbejdsgrupper på intranettet, hvor man deler viden. Er der et specielt emne, kan man hurtigt finde de medarbejdere, der er relevante og dele emnet med dem.

John Andersen
Leder af administration
IT og Økonomi for hjemme og sygeplejesektionen

Er du interesseret i at vide mere om colibo?