Moderne intranett hever nivået på kommunikasjonen

Kundecase:
Sør-Varanger Kommune

Les om inkluderende kommunikasjonen
Les om myk utrulling av digital samarbeidsplattform
Les om strategisk krisekommunikasjon
Les om innbyggerengasjement

Troms og Finnmark fylke
Areal: 3967 km2
10.158 innbyggere

Sør-Varanger kommune styrker samarbeid og kunnskapsdeling

Inkluderende kommunikasjonsstrategi

Sør-Varanger kommune bruker en dansk intranettløsning til å heve
nivået på kommunikasjon og kunnskapsdeling internt. Siden februar 2020 har kommunens over 500 ansatte hatt tilgang til intranettløsningen fra Colibo.

Kommunikasjon 2.0

En av de ansvarlige for intranettet er Bård Ramberg, som er prosjektog utviklingskoordinator ved helsemyndighetene i kommunen. Han
deltok i intranettprosjektet fra starten og har en finger med i alt som
skjer rundt intranettet.
Bård forklarer: – Vi bruker intranettet til intern kommunikasjon gene

relt og i faggrupper. De ansatte kan til dels følge med i nyhetsstrøm

men på startsiden, som angår store deler av organisasjonen. Samtidig
kan de kommunisere med hverandre i avdelingene eller i mindre ar

beidsgrupper om spesifikke faglige emner.
Det betyr at alle i kommunen har lik tilgang til informasjon og kan
kommunisere på lik linje – fra kommunalsjef til sykepleier.

OVERSKRIFT

(Brødtekst)

overskrift

(Brødtekst)

Et premium brand

(Brødtekst)

OVERSKRIFT

(Faktaboks)

*YouGov 2020

OVERSKRIFT

(Brødtekst)

OVERSKRIFT

(Brødtekst)

OVERSKRIFT

(Fakta boks)

(TITEL TIL BILLEDE)

OVERSKRIFT

(Brødtekst)

OVERSKRIFT

(Brødtekst)

OVERSKRIFT

(Brødtekst)

Er du interesseret i at vide mere om colibo?