CLIPPER
GROUP

Nyt intranet skaber fælles
samarbejdsplatform over hele verden

OM CLIPPER GROUP

Clipper Group er en international shippingvirksomhed med en flåde på mere end 160 skibe. Virksomheden har medarbejdere i en lang række lande, som hver især er eksperter på deres felt. Clipper Group er en virksomhed i vækst og har de seneste år åbnet nye kontorer på nye markeder. Med væksten kommer nye udfordringer og ny muligheder. Hos Clipper Group så Branding and Communication Manager, Emma Wahlberg, at virksomheden kunne høste store fordele ved samle den know-how som findes ude i de forskellige afdelinger. For at kunne det, var det dog nødvendigt med en bedre platform til videndeling og intern kommunikation. At forene medarbejderne og opnå et samarbejde på tværs af fagligheder og geografisk afstand var en udfordring for koncernen. www.clipper-group.com

Vi har brug for et intranet, der opfordrer alle vores medarbejdere til at indgå i dialogen på intranettet, og hvor de føler, at det er deres intranet – ikke kun hovedkontorets intranet. Derudover er det vigtigt for os at skabe en informationsstruktur, der er intuitiv og gør relevant information tilgængelig for alle. Det er noget af det, som vi forventer, at Colibo kan hjælpe os med at skabe.

Emma Wahlberg
Group Communication Officer
Clipper Group

CLIPPER GROUP: CASE STORY

BAGGRUND

os Clipper Group oplevede de, at det primært var medarbejderne på hovedkontoret i København, som brugte det gamle
intranet. Det resulterede i en organisation hvor kun en isoleret
del af de ansatte deltog i den interne kommunikation. Emma
Wahlberg ønskede at implementere en mere moderne intranetløsning, som kunne binde virksomheden bedre sammen,
og hvor kollegaer verden over kunne kommunikere på lige fod.

 
Manglen på intern kommunikation var en udfordring for Clipper Group, da vigtig information og know-how ikke blev delt
mellem afdelingerne

UDFORDRINGER

Clipper Group har aktiviteter og derfor kontorer over hele
verden. Hvert marked har særegnede problemstillinger, som
de decentrale kontorer er specialiserede i at løse. Dog vil der
i en stor organisation være udfordringer, som går på tværs af
landegrænser. Det kan derfor være en stor fordel for en virksomhed, at sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at dele
viden og kommunikere på tværs af landegrænser.

CLIPPER GROUP: CASE STORY

RESULTATER

Med Colibo fik Clipper Group en fælles digital platform for virksomhedens medarbejderne. En af de vigtigste features ved Colibo er, at systemet tilpasser sig den enkelte bruger. Hver medarbejder har derfor adgang til netop det indhold og information som er mest relevant for ham eller hende. Medarbejdere bliver ikke længere bombarderet med irrelevant information, men ser kun det der er brugbart for dem. Den store mængde af uoverskuelig information var det største problem med det gamle intranet og var grunden til, at det ikke blev brugt. 

Colibo er blevet den centrale digitale arbejdsplads for Clipper Groups medarbejdere. Det er derfor lykkedes for virksomheden at skabe en platform som samler organisationen og hvor medarbejderne kan kommunikere på tværs af landegrænser og dele viden

I en organisation som vores skal det være muligt at kommunikere på alle niveauer i organisationen både på det formelle og uformelle plan – Colibo gør dette muligt, og vi forventer at vores nye intranet vil blive brugt på nye måder og give uanede muligheder, som vi ikke engang kender til endnu

Emma Wahlberg
Group Communication Officer
Clipper Group

Er du interesseret i at vide mere om colibo?