CASE STORY

Billund Kommune

Fordelene ved den digitale arbejdsplads

OM BILLUND KOMMUNE

Billund er også kendt som børnenes hovedstad. Det er vigtigt for Billund
Kommune at fremstå som et attraktivt sted for børnefamilier, og kommunen har derfor stort fokus på, at skabe de bedste rammer for et godt familieliv og gode karrieremuligheder. Billund kommune er desuden
kendt for at skabe gode vilkår for virksomheder. Blandt andet er Billund kendt for at være hjemsted for Lego-koncernen. Kombinationen af gode karrieremuligheder og gode faciliteter for børnefamilier lægger grundlaget for at skabe en god balance mellem arbejde og familie. Hos Billund Kommune arbejder de hårdt på at skabe de gode rammer for borgerne, og IT og kommunikations konsulent Trine Kristensen vidste, at for at man kan arbejde målrettet og effektivt for at skabe de bedst mulige rammer, må man fra ledelsens side skabe et arbejdsrum hvor medarbejdere kan lære hinanden at kende og dele viden.
www.billund.dk

Vores fokus har primært været rettet mod at gennemføre ”Blå
Bog projektet” mere end at søge efter en ny intranetløsning.
Vi var dog klar over, at vi havde behov for et intranet, der både
kunne understøtte dialog og samarbejde.

Trine Kristensen
IT and Communications Consultant
Municipality of Billund

BILLUND KOMMUNE: CASE STORY

BAGGRUND

Billund Kommune har valgt at centralisere hele administrationen til rådhuset i Grindsted. Som en konsekvens af at medarbejderne i Billund Kommune tidligere har været fordelt på mange lokationer, kender mange kollegaer ikke hinanden. Det  var dog vigtig for ledelsen, at medarbejderne i organisationen  lærte hinanden at kende for at skabe et bedre og mere produktivt arbejdsmiljø. 

IT og kommunikationskonsulent, Trine Kristensen, som er ansvarlig for kommunikation, presse, udvikling og vedligeholdelse af kommunens hjemmeside, såvel som den interne kommunikationsplatform, begyndte at kigge efter en løsning,  der kunne lette fusionen af kontorer. 

Trine Kristensen ved at hvis man vil have folk til at arbejde  hårdt og effektivt, er det vigtigt at have et arbejdsmiljø, hvor kolleger kan lære hinanden at kende og dele viden med hinanden..

UDFORDRINGER

Da administrationen i Billund Kommune blev centraliseret i
Grindsted, var der mange kollegaer som ikke kendte hinanden.

Derfor var den største udfordring for Trine Kristensen og
Billund Kommune, at skabe et effektivt arbejdsmiljø og en
platform hvor medarbejdere kunne finde og lære hinanden at
kende. De gik derfor i markedet med udgangspunkt i at finde
en form for ’Blå-bog system’, hvor medarbejderne skulle have
mulighed for at oprette deres egne profiler med information
om personlige og professionelle egenskaber

Vi valgte at få Colibo, da det er et socialt, dynamisk intranet. Colibo skal være med til at understøtte ”Blå Bog visninger” og vores vision om, at vi i vores kommune kan få en fælles digital arbejdsplads, som kan bringe os tættere på hinanden i det daglige arbejdsmiljø.

Trine Kristensen
IT and Communications Consultant
Municipality of Billund

BILLUND KOMMUNE: CASE STORY

RESULTAT

Ved at bruge Colibos telefonbog til at vise medarbejdernes
kompetencer, kontaktdetaljer og portrætbilleder, har Billund
Kommune formået at gøre overgangen fra mange kontorer til
ét hovedkontor nemmere. Colibo er designet til at skabe intern videndeling og samarbejde mellem kollegaer. Medarbejderne kan personalisere intranettet ved at udfylde personlige profiler med relevant information om dem selv, deres professionelle kompetencer og et profilbillede Colibo dækkede Billund kommunes umiddelbare behov for en platform hvor medarbejdere kunne finde og lære hinanden at
kende. Derudover dækkede Colibo-løsningen også et behov
som kommunen vidste ville opstå i fremtiden; behovet for en
fælles digital arbejdsplads, hvor brugerne kan kommunikere
internt, dele viden og samarbejde.

Er du interesseret i at vide mere om colibo?